Vision och värdegrund

I Vision & Värdegrund beskriver vi vår antirasistiska vision.

Här ger vi vår bild av den strukturella rasism som genomsyrar hela samhället. Vi beskriver vår kamp för en bättre värld och vår kamp för alla människors lika rättigheter och möjligheter.

 


Vision & Värdegrund – lång version


Vision & Värdegrund – kort och lättläst

Vision & Värdegrund här lästs in och på länken nedan hittar du ljudfilerna. Både dokumentet i sin helhet och den lättlästa versionen har lästs in.

Lång version av Vision och värdegrund (klicka på länken för att lyssna)

Kort och lättläst version (klicka på länken för att lyssna)


Back to Top ↑


  • Instagram: