Skola

Ungdom Mot Rasism vill ha en antirasistisk skola. Det innebär att skolan ska vara en plats där lärarnas metodval utgår från att alla behandlas lika, och en plats där ingen behöver utstå rasistiska kränkningar eller orättvis behandling.

För att uppnå detta behövs en ordentlig handlingsplan på skolan över hur de uppnår likabehandling, hur de förebygger mobbning och rasism samt hur de agerar när någons rättigheter kränks.

För att nå en antirasistisk skola måste undervisningen förändras där rasistiska stereotyper tas bort från undervisningen, religionsundervisningen blir mer rättvisande och skolan i allmänhet behöver en starkare normkritisk grund.

Vi ser också ett behov av att elever i grundskolan får undervisning om rasistiska strukturer samt rasismens och antirasismens historia. 

+ Ungdom Mot Rasism vill:

  • att lärare får bättre stöd och utbildning i frågor om rasism, antirasism, normkritik samt i att bemöta rasistiska åsikter och uttalanden
  • att högre krav ställs på skolornas likabehandlingsplaner och att förankringen av likabehandlingsplanen stärks bland lärare och elever
  • att DO och Skolinspektionen får utökat uppdrag att granska och följa upp skolornas likabehandlingsplaner
  • att rasism och antirasism läggs in som obligatoriska delmoment i grundskolans samhällsorienterade ämnen
  • att en granskning av skolans läroböcker genomförs i syfte att ta bort stereotyper, nidbilder och annat diskriminerande innehåll
  • att satsningar genomförs där normkritiska läroböcker som inte endast lär ut en kolonial världsbild tas fram
  • att modersmål och teckenspråk i skolan uppvärderas och blir likvärdigt med moderna språk
  • att lärare som uttrycker sig eller verkar rasistiskt utanför sin tjänst förlorar lärarlegitimationen

Back to Top ↑


  • Instagram: