Migration

Ungdom Mot Rasism tycker att människor ska ha möjlighet att invandra till Sverige oavsett anledning. Vi konstaterar också att mycket återstår att göra i den frågan.Migration handlar inte enbart om skyddsbehov; även personer som inte flyr till Sverige ska ha rätt att leva här.

Ett stort problem idag är att många uppehållstillstånd är villkorade där den invandrade hamnar i en beroendesituation till sin partner eller arbetsgivare – något som ofta leder till att en utnyttjas.

Att det finns ett försörjningskrav på anhöriginvandrare är också ett problem, då svensk lag kräver att en anhöriginvandrare ska ha ett arbete och en bostad i Sverige innan ens familj får komma hit.

Dessutom behöver studenter utanför EU betala dyrt för sin studieplats om de vill studera i Sverige.

Vi ser att det finns mycket att göra för att öppna möjligheterna till att flytta till Sverige för att alla som kommer hit ska kunna leva i säkerhet och i trygghet. 

+ Ungdom Mot Rasism vill:

  • att kriterierna för anknytning även ska omfatta föräldrar och vuxna syskon till personen i fråga
  • att en inte ska behöva ha levt i samma hushåll som sin partner för att en ska få uppehållstillstånd via anknytning
  • att rättigheterna stärks för personer som lever i Sverige med villkorat uppehållstillstånd
  • att de lönevillkor och löneregler som gäller på svensk arbetsmarknad ska omfatta alla som arbetar i Sverige, även arbetskraftsinvandrare.
  • att det anställningsavtal som ligger till grund för arbetskraftstillståndet blir juridiskt bindande
  • att arbetsgivaren och arbetserbjudandet ska seriositetsgranskas
  • att omställningsperioden, som från och med juli 2014 gäller på fyra månader, ska förlängas
  • att försörjningskravet för anhöriginvandring ska avskaffas
  • att avgifter för gäststudenter ska avskaffas. 


Back to Top ↑


  • Instagram: