Asyl- och flyktingrätt

Ungdom Mot Rasism vill att vi ska sträva efter en värld utan gränser på ett globalt plan. Därför är det viktigt att vi i Sverige börjar med att sträva mot ett Sverige utan gränser där alla som vill och behöver ska få komma hit och stanna. Vi ser gränser som ett hinder som upprätthåller rasistiska strukturer. Tills dess att vi har öppna gränser är det av största vikt att Migrationsverket utreds, att den asylsökande sätts i första rummet och att processen blir så rättssäker som möjligt. I dagsläget ligger bevisbördan på den asylsökande, vilket har lett till att Migrationsverket ställer väldigt höga krav på asylsökande att kunna bevisa sin utsatta situation. Det är fullt rimligt att bevisbördan istället ligger på Migrationsverket som har resurser att genomföra den typen av utredningar.

Det är ytterst viktigt att människor som bor i landet, oavsett papper, ska få tillgång till vård och skola på samma premisser som andra som bor här.

I dagsläget kan en få uppehållstillstånd, utan att vara flykting eller skyddsbehövande i övrigt, genom undantagsbestämmelsen Synnerligen ömmande omständigheter. Problemet med det är att formuleringen är så snäv att en stor majoritet får avslag. Genom att formulera om undantagsbestämmelsen till Särskilt ömmande omständigheter, som idag bara gäller för barn, kan fler omfattas av den och fler får uppehållstillstånd. Ett pass eller frånvaron av ett sådant ska inte avgöra vad du som människa har rätt till. En ska inte behöva ha medborgarskap i ett land för att få rätt till de mänskliga rättigheterna. 

+ Ungdom Mot Rasism vill:

 • verka för att öppna Sveriges gränser så fort som möjligt och verka för att det sker samma sak globalt. Tills dess att detta har skett så vill vi:
 • att papperslösa ska ha rätt till sina fundamentala mänskliga rättigheter, vilket bland annat innefattar en trygg skolgång och en trygg vårdsituation utan att behöva vara rädda för att bli hämtade av polis
 • att det utropas full flyktingamnesti
 • att regeringen tillsätter en utredning om Migrationsverket, med ett inbyggt ansvarsutkrävande, i de fall där Migrationsverket brister i sitt arbete
 • att kompetenskraven på handläggare vid Migrationsverkets migrationsärenden höjs
 • att kontrollen vid migrationsärenden stärks
 • att bevisbördan flyttas från den asylsökande till Migrationsverket
 • att Sverige ska efterleva principen om non-refoulment i FN:s Tortyrkonvention, samt följa konventionskommittén rekommendationer.
 • att synnerligen ömmande omständigheter ersätts med särskilt ömmande omständigheter
 • att överföringar enligt Dublinförordningen stoppas samt att regeringen verkar för dess avskaffande


Back to Top ↑


 • Instagram: