onorm lund h-s

Vårt politiska program

Ungdom Mot Rasism har en tydlig bild av vad vi vill att samhället ska vara. Ett samhälle fritt från förtryck, exkludering och diskriminering. Ett samhälle som värnar om demokrati och mångfald, den enskilda individens rätt och möjlighet att definiera sig själv samt tror på acceptans och inkludering. Under kongressen i Älmhult 2014 antog vi ett politiskt program. Med det dokument vill vi staka ut hur vägen dit ska se ut.

De unga antirasister som organiserar sig i Ungdom Mot Rasism har visat tydligt att de bidrar i kampen om ett samhälle fritt från rasism. Detta engagemang är en viktig del för samhällsutvecklingen. Med det Politiska programmet ger vi konkreta förslag på hur den antirasistiska politiken ska se ut.

Om du vill ladda ner det politiska programmet kan du göra det här: Politiska programmet (pdf)


Back to Top ↑


  • Instagram: