Vår Antirasism

Rasismen är ett samhällsproblem som skapar stora orättvisor och ger människor olika förutsättningar.  Rasismen innebär att människor, medvetet eller omedvetet, kategoriserar andra och generaliserar grupper av människor utifrån utseende och/eller kultur. Människor delas in i “vi och dem”. Rasismen bär också med sig en idé om mänsklig över- och underordning mellan dessa grupper.

Ungdom Mot Rasism har en vision om ett antirasistiskt samhälle där alla människor har lika rätt till makt och lika möjligheter att ta del av samhället, oavsett ens fysiska och/eller kulturella egenskaper.

Det antirasistiska samhället är inte ett samhälle som bygger på tolerans för olikheter utan på acceptans och inkludering. Ett samhälle där var och en har rätt och möjlighet att definiera sig själv som den man vill vara. Ett samhälle som värnar om demokrati och mångfald med allas lika värde som utgångspunkt och där diskriminerande och exkluderande strukturer identifieras och utmanas. Ett samhälle som kämpar mot diskriminerande normer och skev maktfördelning – för öppenhet och inkludering, där rasism inte får plats. Ett samhälle som präglas av Ungdom Mot Rasisms devis - Alla Olika Alla Lika!


Back to Top ↑


  • Instagram: