Våra utbildningar

Grundutbildning för elever

Vår grundutbildning behandlar frågor som strukturell rasism/antirasism, diskriminering samt normer/normkritik. Vi reder ut begrepp som är viktiga för förståelsen av rasism och hur den tar sig i uttryck i vardagen. Utbildningen är både informativ och syftar till att slå hål på myter samt till att väcka intresse och engagemang. Det är en bra grund för att efteråt genomgå en workshop i mindre grupper. Grundutbildningen kan också hållas fristående. Antalet deltagare är obegränsat. Tiden är omkring 1,5 timmar.

Workshop för elever

Workshops är interaktiva pass som leds av en av våra workshopledare. Detta är ett bra sätt att följa upp en föreläsning i mindre grupper. Helst bör antalet inte överstiga 25 och är det fler personer än så i en klass så kan det vara bra att dela gruppen i två. Tiden är 1 till 1,5 timmar.

Workshops är ett bra komplement där deltagarna får möjlighet att själva vara med i ledda diskussioner och värderingsövningar. Dessa värderingsdiskussioner kan nå djupare när deltagarna själva får vara med och uttrycka problem men också formulera förslag på lösningar på de problem vi diskuterat.

Utbildning för pedagoger

Vi erbjuder grundutbildningar till pedagoger där den vanligaste utbildningen är en grundutbildning i normer/normkritik, strukturell rasism och rasistiska myter. Detta följs upp med hur lärare och andra vuxna kan bemöta rasistiska uttryck samt hur lärare kan arbeta med likabehandling i skolan.

Specialutbildningar 

Utöver våra grundutbildningar erbjuder vi även ett antal specialutbildningar av föreläsare med olika bakgrund och erfarenhet.

Era behov

Vi anpassar gärna våra utbildningar efter era behov och förkunskaper. Kontakta oss på utbildning@umr.se för mer information samt prisuppgift.


Back to Top ↑


  • Instagram: