viktor (kopia)

Viktor Glantz

Viktor är en mångårig aktivist och har länge arbetat med intern utbildning och med att ta fram studiematerial för UMR. Nu arbetar han med funktionsnedsatta ungdomar och studerar sista terminen på sin sjuksköterskeutbildning i Göteborg. Under de tio år Viktor har varit aktiv i UMR har han bland annat suttit i mediagruppen, startat och utbildat lokalgrupper, suttit i styrelsen och varit vice ordförande. Förutom erfarenheter från praktisk aktivism och organisering har Viktor rest ett par år i Asien, Australien och Sydamerika samt lagt flera års akademiska studier i bla filosofi, antropologi och sociologi bakom sig.

Temavecka, heldag eller några timmar? Ingen tid är för kort, lång eller obehövlig för att samtala om hur vi uppfattar andra och varandra.

Utbildningar

1. I lekfulla workshopövningar ställs gruppen inför situationer där synliggörandet av generaliserande tankemönster, normer och strukturer är poängen. Hur leder generaliseringar till fördomar? Hur dömer vi och varför? Vi samtalar om gruppens föreställningar om vad rasism är, var den finns och hur den ter sig. Vilka erfarenheter kan vi dra lärdom av? Var finns rasismens arv och ursprung? Hur blev det som det är idag? Vilka formar rasismens idé och vad är den idag? Denna utbildning passar elever i högstadiet och gymnasiet, ungdomsorganisationer och andra föreningar.

Tid: 1-3 h inkl. 20 min avslutande diskussion

2. En interaktiv föreläsning som ger deltagarna grundläggande verktyg att sakligt bemöta och kritisera vanliga rasistiska påståenden och myter samt formulera en effektiv antirasism. Med hjälp av argumentationsanalys, en god portion kritiskt tänkande och antirasistisk handedning får deltagarna granska aktuella exempel i bild och text, samt diskutera hur man effektivast bemöter rasism och främlingsfientlighet i vardagssituationer och i samhället i stort. Hur kan vi formera en positiv antirasism? Denna utbildning passar elever i högstadiet och gymnasiet, ungdomsorganisationer, organisationer och företag.

Tid: 1,5-3 h inkl. 20 minuters avslutande diskussion.

3. Vi dyker ner i det rasistiska Sveriges organiserade grupperingar. För att lära känna den rasistiska verkligheten överblickar vi intressanta gruppers politiska värderingar, taktiker, målgrupper, geografiska utbredning etc. Vi diskuterar rasismens uttryck, från upplysningstider och slaveri till eugenik, internering, nynazism och Sverigedemokrater. Det rasistiska budskapet exemplifieras i autentiska propagandablad och texter, såväl som i hatbrott begågna av högerextremister i Sverige och världen, för att kunna lägga en grund för ideologiskt samtal. Denna utbildning passar elever i gymnasiet, organisationer och företag.

Tid: 1,5-3 h inkl. 20 minuters avslutande diskussion.


 


Back to Top ↑


  • Instagram: