selma-landskap

Selma Gusic

Selma har en kandidatexamen i statsvetenskap samt en Filosofie master i Globala studier från Lunds universitet. Genus och identitetsskapande är hennes främsta kunskapsområde. Selma föddes i Banja Luka, Bosnien och Hercegovina men växte upp i Gnosjö Småland. Idag är Malmö hennes självvalda hemstad. Sedan hösten 2011 jobbar Selma som projektledare för den interna likabehandlingssatsningen ”Jämställd antirasism”. Hennes främsta uppgift är att kartlägga interna maktstrukturer på Ungdom mot rasism och tillsammans med organisationens medlemmar från grunden bygga en mer jämställd och inkluderande antirasistisk rörelse.

Utbildningar:

Utifrån våra erfarenheter från vårt interna antidiskrimineringsprojekt ”Jämställd antirasism” kan vi nu erbjuda interaktiva utbildningar i normer, makt och likabehandling. Vår fokus ligger på normskapande kring olika identitetsfaktorer så som etnicitet, kön, ålder, sexualitet, privatliv, socioekonomisk status, könsidentitet, politisk övertygelse, religion med mera. Vi vill utmana de cementerade föreställningar som vi har om människor och deras plats i samhället för allas möjligheter att delta och leva på lika villkor.

Vi erbjuder följande upplägg:  

1. En utbildning om normskapande och maktstrukturer och vad det innebär för bemötandet av olika människor inom en verksamhet. Via normkritiken som metod visar vi på hur normer kan begränsa våra föreställningar om människor och situationer och hur detta kan utmanas. Denna utbildning passar för aktörer som jobbar med möten med människor (ex. skolor, myndigheter, företag och organisationer)

2. En mer interaktiv utbildning/workshop där vi hjälper er att syna er egen organisation/verksamhet. Vi hjälper er ställa frågan ”Vilka får delta och på vems villkor?”. Via ett kunskapspass om normskapande och makt går vi vidare in på vilka normer ni har för deltagandet inom er organisation och hur ni kan bedriva normkritisk självrannsakan för att lyfta dessa begränsningar. Denna utbildning passar organisationer/verksamheter som är intresserade av att påbörja ett eget likabehandlingsarbete.

 


 


Back to Top ↑


  • Instagram: