1277652_347894578679079_858240098_o

Izabella Tirbal

Izabella Tirbal är en 23årig Malmöbo som engagerar sig i Ungdom Mot Rasism på både lokal- och riksnivå. Hon driver ett samtalsledarprojekt i Lund som syftar till att öka den antirasistiska diskussionen och engagemanget i Lunds kommun, där unga vuxna utbildas i en av UMR:s interna utbildningar, för att sedan träffa skolelever under en längre tid och utbilda dem i frågor som rör antirasism, normer och makt, genom löpande samtalsträffar. Izabella är även styrelseledamot i styrelsen på riksnivå.

Utöver detta studerar hon även till bildlärare på Malmö högskola och har ett brinnande intresse för att uttrycka sig kreativt genom både bild och text. Detta gör att utbildningarna eller föreläsningarna som hon håller i ofta får ett innehåll av det mer kreativa slaget. Ofta implementeras samtal, skapande och kreativa lösningar i sättet hon jobbar på. Hon har gått flera av organisationens interna utbildningar och har även utvecklat föreläsningar för Ungdom Mot Rasisms räkning, som hon håller för föreningar, organisationer, skolor och företag. Föreläsningarna eller utbildningarna skiljer sig beroende på vilket syfte de har, men har alltid i grunden fokus på antirasism, normkritik, strukturer i samhället och hur makt spelar roll i dessa frågor. Föreläsningarna anpassas i längd och innehåll beroende på uppdragsgivare och bygger självklart alltid på Ungdom Mot Rasisms värderingar och utgångspunkter.


Back to Top ↑


  • Instagram: