Hjalte

Hjalte Lagercrantz

Hjalte är en konstant student som alltid letar efter nya saker att lära sig och nya personer att lyssna på. Snart har han tagit sin filosofie kandidat inom ämnet globala utvecklingsstudier där mycket fokus legat på hur identitet skapas och används i samhället samt hur gräsrotsrörelser har en politisk påverkan. 2007 började han bli aktiv i Ungdom Mot Rasism och har sedan dess hittat sin plats i organisationen som styrelseledamot och utbildare. Stockholm är nuvarande hemort men känner att västkusten börjar slita och dra i honom och i sitt huvud är det där han kommer bo inom en snar framtid. Till vardags studerar han Islamologi och aktiverar sig mot rasismen och fascismen i samhället på olika sätt, så väl i debatter på internet som i demonstrationer på gatan. Han brinner för asyl- och migratonspolitik och har studerat asyl- och flyktingrätt på universitetet.

Utbildningar:

För att gå framåt måste vi veta varifrån vi kommer. I den här föreläsningen diskuteras historieskrivningen och dess roll i den rasistiska utvecklingen med fokus på Sverige. Föreläsningen tittar på ursprunget till rasismen och hur den har utvecklats under åren och varför det är relevant att prata om den idag. I föreläsningen kommer vi gå igenom normer/normkritik och intersektionalitet vi kommer alltså prata om hur våra olika identiteter ger oss olika makt i olika sammanhang och vad det kan tänkas bero på samt vad det egentligen har att göra med rasism och antirasism.

Föreläsningen är beräknad på 2 timmar där den första timmen kommer att behandla historien och sedan kan du som beställer bestämma vilken inriktning den ska ta den resterande tiden utifrån nedanstående beskrivningar;

1. En djupdykning i rasistiska och nazistiska organisationer med internet som utgångspunkt 

I den här föreläsningen diskuteras rasistiska organisationer, dess historia, samtid och framtid.  Med nätet som verktyg har det under vår samtid blivit lättare för rasistiska och nazistiska organisationer att sprida sitt budskap och nå ut med sin röst. Hur påverkar det här rörelsens framväxt? Vilka organisationer finns det och hur fungerar dem?

2. Jag är inte rasist, men är jag verkligen antirasist?

En föreläsning som praktiskt diskuterar motståndsstrategier mot rasism och fascism i samhället. Det kommer ingå en överblick över vilka aktörer som finns och hur de agerar och vilka olika problembilder det kan tänkas finnas. Dessutom kommer föreläsningen att prata om din roll på den plattform du befinner dig, är du på en skola? inom en ideell organisation? hur kan du därifrån arbeta antirasistiskt? Vad innebär det att arbeta antirasistiskt?

3. Migrationspolitik och rasism

Här går föreläsningen in på att diskutera migrationspolitiken och hur den har varit en del av de rasistiska och nazistiska organisationernas propaganda och varför. Den kommer diskutera hur politiken bedrivs i Sverige i dag och krossa myter kring asyl- och flyktingpolitik som gärna utnyttjas av rasistiska och nazistiska organisationer för att bilda opinion.

4. Migrationspolitik och antirasism

Som antirasist är det av stor vikt att känna till migrationspolitiken och att diskutera kring hur vi har ett ansvar när det kommer till hur migrationspolitiken i dagsläget genomförs. FNs flyktingorgan har vid ett flertal tillfällen kritiserat migrationsverket för hur de hanterar flyktingar och FNs kommitté för avskaffandet av tortyr har fällt Sverige 20 gånger under åren. Här pratar vi om vad antirasismen kan göra för att hjälpa Sverige leva upp till de mänskliga rättigheterna.

Alla föreläsningar kommer utgå från vision och värdegrund som går att läsa på hemsidan. Du kan även beställa exemplar i samband med en föreläsning.

Föreläsningarna kan anpassas något utefter beställarens önskemål.

 Back to Top ↑


  • Instagram: