Hanna

Hanna Wallensteen

 

Hanna Wallensteen är adopterad från Etiopien, psykologkandidat och aktiv föreläsare kring mångfaldsfrågor sedan 2000. Hon har yrkeslivserfarenhet från socialtjänst, psykiatri, fristående organisationer samt teatervärlden. Trots allvaret i ämnet inbjuder hon ofta sina åhörare till skratt och igenkänning. Hanna har även föreläst och arbetat mycket med frågor kring internationell adoption.

1. Så lagom svensk

Föredrag och workshop om identitet, bemötande och rasism.

Så lagom svensk handlar om fula, rasistiska påhopp, välmenande, klumpiga kommentarer och allt däremellan. Om skillnaden mellan avsiktlig och oavsiktlig rasism. Om hur det känns att trampa i klaveret och om hur det är att drabbas av andras obetänksamhet. Hanna Wallensteen beskriver och gestaltar utifrån egna erfarenheter, teoretiska inslag och konkreta exempel hur identitet, fördomar och rasism tar sig uttryck i vardagen.

Så lagom svensk passar bra att använda som uppstart inför arbete med frågor kring identitet och mångfald. Föredraget inbjuder till reflektion och nya perspektiv samt ger konkreta exempel på användbara strategier. Hanna använder sig av fiktiva karaktärer som hon gestaltar för att skapa en gemensam referensram för fortsatta samtal.

Målgrupp: Personalgrupper inom skola samt gymnasieelever

Upplägg: Så lagom svensk erbjuds, enligt överenskommelse, antingen som föreläsning för personalgrupper eller som en kombinerad föreläsning och workshop för såväl gymnasieklasser som personalgrupper.

 Back to Top ↑


  • Instagram: