Carl Wennerstrand

Född 1976. Var aktiv i NS-rörelsen i 5 år, aktiv i Riksfronten, sedan Vitt Ariskt Motstånd. Hoppade av och tog mig tid att bilda egna uppfattningar om saker och ting och kom fram till att jag varken var rasist eller antisemit.

Föreläsningar

Varför Nazze – varför inte?
Carl berättar sin historia, varför han blev aktiv nazist och varför han valde att hoppa av. Ca 1 timme inkluderat frågestund.

Inte bara misshandlade barn blir nazzar!
Carl beskriver varför han blev aktiv i rasististiska grupper och vilka typer av människor som var aktiva. Vilka de bakomliggande orsakerna och hur man praktisk kan jobba som vuxen eller kompis för att stödja unga som är aktiva i nazistiska rasistiska grupper.
Föreläsningen är särskilt lämplig för föräldragrupper/utbildningar.
Ca 1 1/2 timme inkluderat frågestund.

Vart får unga sina fördomar ifrån?
En föreläsning om hur media och vuxenvärlden skapar och sprider vidare fördomar om invandrare, muslimer homosexuella mm.
Carl lägger upp senare delen av föreläsningen som en diskussion med publiken. Föreläsningen särskilt lämplig för pedagoger och barn-och ungdomspersonal.
Ca 2 timmar med paus.

Nazismens historia i Sverige.
Carl beskriver nazismens olika skepnader i Sverige ur ett historiskt perspektiv.
Ca 1 1/2 timme inkluderat frågestund.


Utbildningspaket 1

Paketet består av en föreläsning.

+ Mer information

Tiden för föreläsningen skiljer sig mellan de olika föreläsningarna. Önskar man kortare eller längre tid för föreläsningen kan detta i vissa fall genomföras, vi ber Er dock respektera de utsatta tiderna.

Man kan boka hur många föreläsningar man vill under ett och samma tillfälle, fakturering sker dock per föreläsning.

Till varje föreläsning tillkommer ca 20-30 min för frågor och diskussion.

Priserna är exklusive sociala avgifter och ev. omkostnader.

Pris för paketet: 5 500 kr

Priserna är exklusive sociala avgifter och ev. omkostnader.


Utbildningspaket 2

I paket 2 ingår två moment. Först en föreläsning och sedan diskussioner och värderingsövningar i grupper.

+ Mer information

1.Valfri föreläsning av valfri föreläsare.

Tiden för föreläsningen skiljer sig mellan de olika föreläsningarna. Önskar man kortare eller längre tid för föreläsningen kan detta i vissa fall genomföras, vi ber Er dock respektera de utsatta tiderna.
Man kan boka hur många föreläsningar man vill under ett och samma tillfälle, fakturering sker dock per föreläsning.

Till varje föreläsning tillkommer ca 20-30 min för frågor och diskussion.

(Pris: 5.500 kr per föreläsning. Priserna är inklusive sociala avgifter men ej ev. omkostnader.)

2.Diskussioner och värderingsövningar i grupper.

Efter föreläsningen sker samtal och övningar med deltagarna. Arbetet i grupperna knyter an till föreläsningen och närliggande ämnen. Vanligtvis diskuterar vi begrepp, attityder och gör olika typer av värderingsövningar, dock anpassas arbetet i grupperna efter beställarens behov och typen av föreläsning samt målgruppen.
Gruppindelning görs av beställaren.
Vi rekommenderar grupper med max 25 deltagare i varje grupp. Vi rekommenderar även att grupparbetet får avsatt ca 60-90 min per grupp, detta kan dock ändras utav beställaren.

(Pris: 2.500 kr per person för övningar. Priset är inklusive sociala avgifter men ej ev. omkostnader.)

Priserna är inklusive sociala avgifter men ej ev. omkostnader.


Utbildningspaket 3

Detta paket riktar sig enbart till skolpersonal och genomförs tillsammans med Skolor mot Rasism.
Med tanke på att detta är ett samarbete kan tillgången variera under året.

Föreläsningen är formad som en utbildning. Utbildningen är indelad i tre delar och är både teoretisk och praktisk.

+ Mer information

1. Föreläsningarna:

- Vad är rasism och främlingsfientlighet ?

- Organiserad rasism, nazism och främlingsfientlighet i Sverige från 2:a världskriget fram till idag.

- Berätta om partier och organisationer som finns idag och hur de är verksamma.

- Nätverk och rasism på nätet.

- Propaganda och yttrandefrihet

- Hot

 

2. Diskutera och grupparbete om:

- Fördomar

- Främlingsfientlighet

- Rasism

- Mobbing

- Att vara nationalist

- Att vara patriot

- Vad vill ni veta / undra över?

- Vad är ni rädda för / situationer?

 

3. Handlingsplan mot rasism och främlingsfientlighet:

- Hur man tar fram en handlingsplan

Föreläsning tar ca. 3 timmar.
Pris enligt överenskommelse.

Pris för paketet: Enligt överenskommelse

Pris för paketet: Enligt överenskommelse.

Curriculum Vitae

  • Kommunpolitiker i Växjö Kommun (MP)
  • Ledamot skol- och barnomsorgensnämnden 1995 – 1998
  • Ordförande Integrationskommittén Växjö kommun 1998 – 2002
  • Ledamot kommunstyrelsen 1998 – 2004
  • Ordförande barn- och ungdomskommittén 2002 – 2004
  • Deltidsanställd hos Exit Fryshuset och projektledare för CMO.

Back to Top ↑


  • Instagram: