Skräddarsydda utbildningar

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar som passar just er organisation.

Grundutbildning

Vår grundutbildning behandlar frågor som strukturell rasism/antirasism, diskriminering samt normer/normkritik. Vi reder ut begrepp som är viktiga för förståelsen av rasism och hur den tar sig i uttryck i vardagen. Utbildningen är både informativ och syftar till att slå hål på myter samt till att väcka intresse och engagemang. Det är en bra grund för att efteråt genomgå en workshop i mindre grupper. Grundutbildningen kan också hållas fristående. Antalet deltagare är obegränsat. Tiden är omkring 1,5 timmar.

Likabehandlingsarbete

Vi utbildar även i internt likabehandlingsarbete och ger konkreta exempel på hur en organisation aktivt kan arbeta i sin grupp för ett inkluderande klimat. Under ett sådant pass går vi också igenom rasistiska myter och hur man kan bemöta dem. Ungdom Mot Rasism har lång erfarenhet av att arbeta med internt likabehandlingsarbete och har tidigare bedrivit två projekt där vi gjort en utredning och kartläggning av organisationens interna normer. Vi har även tagit fram en likabehandlingsplan och utbildat våra lokalgrupper i normer, makt och genus samt tagit fram verktyg för att skapa möjligheter för alla att delta på lika villkor.


Back to Top ↑


  • Instagram: