utbildning

Utbildning

Varför utbildning?

Ett av de främsta verktygen i arbetet mot rasism är kunskap. Med hjälp av kunskap kan människor ifrågasätta sina förutfattade meningar, minnas rasismens historiska konsekvenser, känna igen rasismens uttryck samt lära sig att argumentera emot rasistiska myter. Genom våra utbildningar fokuserar vi också särskilt på att ge våra deltagare kunskaper i normer, makt och normkritik för att lära oss mer om att ifrågasätta vår egen roll i samhället och vilka maktstrukturer som finns.

Vi erbjuder

Genom en omfattande utbildningsverksamhet erbjuder vi utbildning till elever och pedagoger i skolor men även till fritidsgårdar, organisationer, myndigheter och andra.

Vi ger relevanta och viktiga utbildningar i hur rasismen tar sig uttryck samt hur den kan motverkas. Utbildningarna består till stor del av interaktiva metoder, och skapar aktivitet och engagemang bland deltagarna.

Beställ utbildning

För att beställa en utbildning, skicka ett mail till utbildning@umr.se med följande information:

  • Ditt namn och telefonnummer
  • Din skola eller organisation samt stad
  • Vilken utbildning Du är intresserad av
  • Förslag på datum för utbildning

Har du frågor om våra utbildningar så går det bra att maila oss på utbildning@umr.se eller ringa 0705-135320.

 


Back to Top ↑


  • Instagram: