Show me the plan!

Praktisk handbok för dig som vill granska din skolas likabehandlingsplan.

Den här lilla foldern på 8 sidor innehåller en praktisk 11-punktsguide för elever att själva kolla om deras skolas likabehandlingsplan lever upp till lagens mest grundläggande krav (tips från coachen: troligtvis gör den inte det), samt en mall på både ett brev till rektorn och en debattartikel till lokaltidningen där ni uppmärksammar bristerna. Perfekt även för skolpersonal och rektorer som undrat hur ni kan involvera era elever i likabehandlingsarbetet! Sammanställd i samband med projektet ”Normbrytande rättigheter”.
Denna guide läses med fördel tillsammans med ”Show me the plan- Granskningsrapport” som utvärderat 21 slumpvis utvalda skolors likabehandlingsplaner. 

Back to Top ↑