Makt & mod att agera

makt och mod att agera
Projektet MAKT (Mer Antirasism Kommunal, Tack!) reste genom Sverige i två års tid. Syftet med projektet var att arbeta för hållbar antirasism och för ungdomars delaktighet och inflytande. MAKT besökte kommuner och dess ungdomsråd och ungdomsfullmäktigen, men också lokalgrupper och föreningar där ungdomar är den drivande kraften. MAKT var med och skapade mötesplatser mellan ungdomar, tjänstemän och politiker, där dessa grupper tillsammans kunde utforma strategier för en hållbar antirasism. I den här boken har vi samlat de bästa tipsen för att ni ska komma igång med eller utveckla antirasistiskt arbete i just din kommun.  Läs och inspireras!

 


Back to Top ↑