Engagera unga- en guide om antirasistisk organisering i gymnasieskolor

Engageraunga

Hur kan du som elev arbeta för likabehandling på din skola? Detta häfte är en praktisk guide till ett starkt och hållbart elevengagemang. Materialet består av handfasta tips om hur man till exempel planerar en temadag, sammanställer en projektplan och gör en budget. Häftet innehåller också en fallstudie om elevrådsutskottet ”ProCivitas För Alla” skriven av dess ordförande och grundare Matilda Råbrant som även har varit med och utformat materialet i sin helhet.
Detta material är ämnat som guide och inspiration för elever som vill engagera sig i sin skolas värdegrundsarbete. Vi rekommenderar dock även skolpersonal och att ta del av det för att lära om hur en kan stötta arbetet för elevdemokrati och öka ungas inflytande i sin skolmiljö.
Framtaget av projektet ”Normbrytande Rättigheter” i samarbete med Matilda Råbrant och Sveriges elevkårer.

Back to Top ↑