Projekt

En viktig del i Ungdom Mot Rasisms verksamhet är olika projekt och kampanjer. Varje år driver vi ett eller flera olika större och mindre projekt, som på olika sätt är kopplade till de frågor som vi jobbar med.

Genom att driva en fråga i form av ett projekt eller en kampanj, så har vi möjlighet att utveckla vår kompetens och verksamhet ytterligare och kanske också profilera oss i en ny fråga.

Som medlem har man möjlighet att påverka vilka projekt och kampanjer som Ungdom Mot Rasism ska driva. Många av de viktigaste besluten, till exempel om organisationens verksamhet, fattas av våra medlemmar på vårt årsmöte – kongressen. Där avgörs vad Ungdom Mot Rasism ska göra under ett verksamhetsår och många av våra projekt och kampanjer har sin bakgrund i idéer som kommit upp på kongressen.


Back to Top ↑


  • Instagram: