Verksamhet

1. Aktivism och engagemang

Vi organiserar över 3000 medlemmar, fördelat på cirka 12 lokalgrupper runt om i landet. Genom att bedriva antirasistisk verksamhet lokalt, förändrar vi samhället i stort – lokalt och regionalt, nationellt och internationellt.

2. Utbildning

För att stärka oss själva vårt arbete mot rasism arbetar vi med utbildning i olika former. Under utbildningshelger, i studiecirklar och föreläsningar lär vi oss om rasism, antirasism, normer, makt och samhällsförändring. En viktig del i att motverka rasismen i samhället är att sprida kunskap om och synliggöra rasism och andra begränsande maktstrukturer. Vi vill också sprida goda exempel på hur vi tillsammans kan verka för ett antirasistiskt samhälle. Därför erbjuder vi även utbildningar till elever och pedagoger i skolor, andra organisationer, myndigheter mm.

3. Politiskt påverkan

Vi bedriver ett politiskt påverkansarbete som är partipolitiskt obundet och sätter människors lika värde i första rummet. Vi motverkar normalisering av rasism i politiska rum och arbetar aktivt mot rasistisk ideologi och rasistiska politska förslag. Vi driver också opinion i antirasistiska frågor där vi utgår ifrån organisationens vision och egna politiska förslag.

All verksamhet i Ungdom Mot Rasism är alkohol- och drogfri. Ungdom Mot Rasism samarbetar inte med organisationer som använder våld eller olagliga metoder i sitt arbete eller som inte följer de demokratiska principerna om alla människors lika värde.


Back to Top ↑


  • Instagram: