Valberedningen

Den nuvarande valberedningen valdes på kongressen 2015 i Nyköping. Kontakta valberedningen på valberedning@umr.se.

Valberedningen består av:  Erik Glaad, Julia Jarvi, Karl-Johan Johansson och Yafa Makboul.

Valberedningen väljs årligen på kongressen och har som uppgift att till kommande kongress ta fram förslag på framtida förtroendevalda till Ungdom Mot Rasism, som sedan kongressens ombud röstar fram. Valberedningen informerar, letar, intervjuar och resonerar för att hitta de personer som är bäst lämpade att leda organisationen. Valberedningen tar fram förslag på ny styrelse, valberedning, verksamhetsrevisorer och ekonomiska revisorer.

<— tillbaka till förtroendevalda


Back to Top ↑


  • Instagram: