Våra projekt

Ungdom Mot Rasism driver projekt tillsammans med andra samarbetspartners kopplade till de frågor som vi arbetar med. I dagsläget driver vi följande projekt:

Normbrytande Rättigheter

Normbrytande Rättigheter är ett Malmöbaserat skolprojekt vars syfte och mål är att skapa metoder för långsiktigt antirasistiskt värdegrundsarbete inom skolans värld. Projektet har granskat skolors värdegrundsarbete och utvecklat nya metoder för att att skapa hållbart, effektivt och långsiktigt likabehandlingsarbete. I samband med projektet har fyra stycken foldrar och en bok tagits fram. Materialet går att beställa i vår webbshop. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och bedrivs till årsskiftet 2016/17.

Teater Struktur

Teater Struktur var i sin uppstart ett teaterprojekt som turnerade runt på Sveriges skolor och framförde sina två workshopföreställningar Leken samt Mellan rum, för elever i åldrarna 7­-25 år. Dessa workshopföreställningar utgör en del av ett större researcharbete som nu har sammanfattats och skapat metodmaterialet ”Leken Mellan Rum”, ett utbildningsmaterial för lärare och pedagoger som vill arbeta med antirasism och normkritik med teater och kreativitet som pedagogisk metod. Både materialet samt en utbildare av materialet finns att beställa gratis via Teater Strukturs hemsida under hösten 2016 samt i vår webbshop. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och bedrivs till årsskiftet 2016/17.

Vi har tidigare bedrivit följande projekt:

Nätaktivisterna

Nätaktivisterna jobbar för att uppmuntra och stötta unga i att vara antirasistiska aktörer på nätet. Genom att utbilda gymnasieelever i hur rasistiska strukturer fungerar och ge dem kunskap om journalistik, yttrandefrihet och nätaktivism ska unga kunna känna sig trygga i sina värderingar och jobba för ett öppet och demokratiskt nät. Projektet drivs tillsammans med Föreningen Norden och Ung Media och finansieras av Allmänna Arvsfonden och bedrivs till hösten 2016.

Värsta Fördomen

Värsta fördomen var ett antirasistiskt projekt som syftar till att inom och utanför Scouterna skapa dialog kring normer, fördomar och värderingar för att motverka rasism. I Värsta Fördomen skulle Scouterna både som organisation och på individnivå syna sina egna fördomar och göra Scouterna till en organisation där fler känner sig hemma. Värsta Fördomen drevs tillsammans med Scouterna, Stiftelsen Expo och Röda Korsets ungdomsförbund. Projektet finansieras av PostkodLotteriet och avslutades hösten 2015.

Fotboll Mot Rasism

Jämställd Antirasism

Antirasism i vardagen

 


Back to Top ↑


  • Instagram: