nätaktivisterna

Nätaktivisterna

Nätaktivisterna är ett projekt som jobbar för att uppmuntra och stötta unga i att vara antirasistiska aktörer på nätet. Genom att utbilda gymnasieelever i hur rasistiska strukturer fungerar och ge dem kunskap om journalistik, yttrandefrihet och nätaktivism ska unga kunna känna sig trygga i sina värderingar och jobba för ett öppet och demokratiskt nät.

Den högerextrema rörelsen har haft en stor närvaro och dominans på nätet länge. Där har de kunnat organisera sig, sprida sitt hat och bekräfta varandras världsbild. Den högerextrema rörelsen har strategier och arbetssätt som gör att de verkar som så många fler. Resultatet av det går att se på olika platser på nätet, som sociala medier och tidningarnas kommentarsfält. Det här gör att rasistiska åsikter normaliseras och ses som någonting normalt för nätet. Det gör också att det känns som att det finns fler personer med rasistiska åsikter på nätet än vad det faktiskt finns. Men vi som inte har samma åsikter är så många fler.  Det är dags att visa det genom att aktivera oss och skapa en antirasistisk norm på nätet.

Därför skrev föreningen Norden, Ungdom mot Rasism och Ung Media en projektansökan till Allmänna Arvsfonden för att kunna starta ett projekt som jobbar för att hjälpa unga att vara antirasistiska aktörer på nätet. Projektet drivs 2013-2016.

Kika in på  projektets hemsida för att läsa mer eller kontakta projektet: www.nataktivisterna.se


Back to Top ↑


  • Instagram: