Förtroendevalda

Förtroendevalda för Ungdom Mot Rasism väljs på den årliga kongressen av lokalgruppernas utsedda ombud.

Styrelsen

Styrelsen väljs årligen på kongressen och är det högst beslutande organet mellan två kongresser. Styrelsen ansvarar för att kongressbesluten förverkligas och arbetar strategiskt med organisationens verksamhet och utveckling. Styrelsen sammanträder ca 7 gånger under verksamhetsåret.

Valberedning

Valberedningen väljs årligen på kongressen och har som uppgift att till kommande kongress ta fram förslag på förtroendevalda till Ungdom Mot Rasism. Valberedningen informerar, letar, intervjuar och resonerar för att hitta de personer som är bäst lämpade att leda organisationen. Valberedningen tar fram förslag på ny styrelse, valberedning, verksamhetsrevisorer och ekonomiska revisorer.


Back to Top ↑


  • Instagram: