Våra dokument

Ungdom Mot Rasism styrs av ett antal dokument som beskriver hur vi skall arbeta. Dokumenten antas på kongressen eller av styrelsen. Alla förtroendevalda på lokal och nationell nivå och all personal jobbar efter styrdokumenten.


Våra stadgar

Ungdom Mot Rasisms stadgar: Stadgar för UMR 2014.pdf


Verksamhetsberättelse 2013-2014

Efter varje verksamhetsår så ska styrelsen skriva en verksamhetsberättelse, som tar upp vad organisationen gjort under året som gått. Den gås igenom på kongressen och läggs till handlingarna. Här är verksamhetsberättelsen för 2013-2014: Verksamhetsberättelse 2013-2014.pdf


Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplanen tar upp riktlinjer till vilken typ av verksamhet organisationen ska bedriva under nästkommande verksamhetsår. Här är verksamhetsplanen för 2014-2015:
Verksamhetsplan 2014-2015.pdf


Likabehandlingsplan

På kongressen i Göteborg 2013 antog Ungdom Mot Rasism en likabehandlingsplan. Här kan ni läsa den: Likabehandlingsplan 2013.pdf


Riktlinjer och policys

I våra riktlinjer och policys kan du bland annat läsa om Ungdom Mot Rasisms syn på:

- samarbeten med politiska partier, organisationer, religiösa organisationer, företag m.m.

- matinköp och miljö

-  vad vi ska tänka på när vi representerar organisationen

- alkohol och droger

Samtliga policydokument för organisationen hittas här: Policydokument 2014


Back to Top ↑


  • Instagram: