Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation

I Ungdom Mot Rasism kan alla i åldrarna 13-25 år som tror på människans lika värde organisera sig för ett öppet antirasistiskt samhälle. Vi är en organisation som är uppbyggd av, med och för unga människor.

Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Vi arbetar mot rasism och främlingsfientlighet och för demokrati och mångfald. Vi använder oss av fredliga metoder och främst dialog och utbildning.

Vi i Ungdom Mot Rasism vill ha ett samhälle där var och en har rätt och möjlighet att definiera sig själv som den vill vara. Ett samhälle som värnar om demokrati och mångfald med allas lika värde som utgångspunkt. Där diskriminerande och exkluderande strukturer identifieras och utmanas. Ett samhälle som tar ställning mot intolerans och skev maktfördelning – för öppenhet och inkludering. Ett samhälle som präglas av Ungdom Mot Rasisms devis – Alla Olika Alla Lika!


Back to Top ↑


  • Instagram: