Bli stödmedlem

För att bli stödmedlem fyller du medlemsformuläret nedanför. Att vara stödmedlem kostar 100 kr/år.

En stödmedlem är en person som är 26 år eller äldre, men som ändå vill stödja Ungdom Mot Rasisms arbete genom ett medlemskap. Att vara stödmedlem kostar 100 kr/år. Därutöver kan man engagera sig på olika sätt, genom exempelvis att fungera som vuxenstöd för en lokalgrupp eller finnas tillgänglig som resursperson för organisationen. Vi uppmuntrar alla våra stödmedlemmar att engagera sig mer! Om du vill anmäla ditt intresse som resursperson eller vill engagera dig mer som stödmedlem, hör av dig till kansliet: medlem@umr.se.

Donationer

Ungdom Mot Rasisms verksamhet grundar sig främst på bidrag. Vi tar dock gärna emot privata donationer från personer som vill och som har möjlighet. Vill du bidra med en donation till Ungdom Mot Rasism? Sätt in pengar på postgiro 80 93 93 – 2. Ange ditt namn och dina kontaktuppgifter samt kort beskrivning om varför du ger en donation. För donationer till ett särskilt projekt eller en särskild aktivitet, uppge det vid donationstillfället. Vid de fall då inget annat angetts vid donationstillfället förbehåller sig Ungdom Mot Rasism rätten att disponera donationer på valfritt sätt inom organisationen.

Förnamn *

Eftrenamn *

Kön

Adress *

Postnummer*

Ort*

Epost*

Telefon


Back to Top ↑


  • Instagram: