Medlemskap

Som medlem i Ungdom Mot Rasism får du chansen att engagera dig för en av samhällets viktigaste frågor och du får möjligheter att nå inflytandenivåer som du annars skulle gå miste om. Du väljer själv nivån på ditt engagemang; vare sig det handlar om ett passivt stöd eller ett aktivt engagemang inom riksorganisationen så är ditt medlemskap ett stort stöd i den antirasistiska kampen som vi driver.

Om du vill engagera dig men inte vet riktigt hur, hör av dig till vårt Lokalgruppsombud via medlem@umr.se . Lokalgruppsombudet finns alltid tillgängligt för att svara på dina frågor!

Vad är medlemmens relation till Ungdom Mot Rasism?

Våra medlemmar och våra lokalgrupper är organisationens hjärta. Vi finns till, både på grund av dem och för dem. Utan deras engagemang skulle inte organisationen finnas till. Därför är det väldigt viktigt för oss att de känner sig betydelsefulla. Genom vårt Lokalgruppsombud kan man alltid få kontakt med organisationen, om man har funderingar eller synpunkter på det vi gör eller maila styrelsen om man har andra frågor som rör organisation. Som medlem är man också välkommen på alla aktiviteter vi anordnar under året. Varje lokalgrupp har också röst- och yttranderätt på den årliga kongressen som äger rum i mars varje år.

←Tillbaka till medlemssidor

 


Back to Top ↑


  • Instagram: