Inbjudan extra kongress

Ungdom mot rasisms verksamhetsrevisorer kallar till extra kongress.

Tid Onsdag 27 april 2016 kl 16:00-21:00
Plats Via mail – information om hur detta kommer gå till kommer i handlingarna.

Anmälan
Anmälan av ombud ska ske till umr@telia.com senast 12 april kl 10:00. Varje lokalgrupp har rätt till ett ombud.
Mötet kommer att ske genom mail, det är därför inte möjligt att anmäla övriga deltagare.

Val av styrelse
På mötet föreslås en styrelse att väljas.
Nomineringar av kandidater ska ske innan 12 april kl 10:00. Efter detta är det inte möjligt att nominera nya kandidater. Ombuden kommer att få information om dessa kandidater i handlingarna. Nomineringarna skickas till umr@telia.com.
Nomineringen ska innehålla en kort presentation av kandidaten och kontaktuppgifter till denna.
Om kandidaten var nominerad till den ordinarie kongressen behöver dessa inte nomineras igen.

Handlingar
Handlingar skickas ut till anmälda ombud 13 april.


Back to Top ↑


  • Instagram: