kongress (kopia)

Kongress

Vad är en kongress?

Ungdom Mot Rasism är en demokratisk organisation där det är medlemmarna som fattar besluten. Varje år samlas organisationen till årsmöte – eller kongress som vi kallar det – för att ta beslut om vilken riktning organisationen ska ta samt vilken verksamhet som ska bedrivas under kommande år.

Alla lokalgrupper har rätt att skicka ett ombud till kongressen som får rösta under mötet. Utöver det får varje lokalgrupp skicka valfritt antal representanter. Ungdom Mot Rasism betalar resan för 2 representanter per lokalgrupp. Övriga deltagare betalar sin resa själv men arrangemanget är i övrigt gratis för alla som är medlemmar i organisationen.

Du som inte är aktiv i någon lokalgrupp idag är självklart också välkommen, kanske för att lära dig mer om Ungdom Mot Rasism eller träffa andra unga antirasister. Även om enskilda medlemmar inte har rösträtt så har alla rätt att prata och tycka till under mötet. Du bekostar resan själv men boende och mat under helgen är gratis.

Vad tas upp på kongressen? 

+ Visa info

På kongressen ska följande punkter tas upp:

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av protokollsjusterare och rösträknare
 • Beslut om kongressens stadgeenliga utlysande
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av föredragningslista (dagordning)
 • Fastställande av arbetsordning (kongressregler)
 • Beslut i eventuella motioner, propositioner och övriga yrkanden
 • Utdelning av Eldsjälspriset
 • Utdelning av UMR-priset
 • Fastställande av verksamhetsberättelse
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Fastställande av verksamhetsplan
 • Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
 • Val av styrelsens ordförande
 • Val av styrelsens vice ordförande
 • Val av styrelsens övriga ledamöter, samt eventuella ersättare
 • Val av revisorer och revisorsersättare
 • Val av valberedning
 • Uppföljning av likabehandlingsplan
 • Övriga frågor


Vill du skriva ett förslag till kongressen?

+ Visa info

Alla medlemmar har rätt att lämna motioner (förslag till beslut) till kongressen. Er lokalgrupp kanske vill förändra något eller har du som medlem idéer om hur organisationen kan bli ännu bättre? Skriv en motion och skicka den till kongress@umr.se senast 5 februari.

Vad är en motion, och vad kan den handla om?
En motion är ett förslag som en medlem eller lokalgrupp kan lägga till kongressen. Motioner är konkreta förslag på åtgärder som kongressen ska ta ställning till. Motioner är oftast förslag på ändringar eller förslag på vilken verksamhet Ungdom Mot Rasism ska bedriva kommande verksamhetsår. Ni kan t.ex. skicka in motioner om ändringar eller tillägg i organisationens olika stydokument, läs mer om dem här>>>. Kort sagt, vill ni förändra och påverka organisationens framtid gör ni det på kongressen och genom motioner!

Har ni funderingar på hur en motion kan se ut? Maila kongress@umr.se.

 

←Tillbaka till medlemssidor


Back to Top ↑


 • Instagram: