IMG_2117

Internutbildning

För att stärka oss själva i vårt arbete mot rasism arbetar vi med utbildning i olika former. Utbildning är en av Ungdom Mot Rasism verksamhetsområden och i lokalgruppen kan ni arbeta med utbildning internt i gruppen och stärka er själva samt genom att utbilda andra.

Studiecirklar

Vi erbjuder för närvarande tre studiecirklar; Om rasism, vardagsrasism och normer och makt. Dessa kan ni genomföra på egen hand i lokalgruppen. Du hittar mer information om varje studiecirkel nedan.

En studiecirkel är en mindre grupp människor som tillsammans studerar ett ämne, eller fördjupar sig i ett gemensamt intresse. Cirkeln är en rolig och effektiv studieform, där gruppen tillsammans planerar studierna. Tillsammans väljer ni studiematerial, vad ni ska fördjupa er i och vad ni ska göra mellan träffarna.

+ Om rasism – fakta och begrepp
Syftet med studiecirkeln är att få kunskap för att förstå rasism utifrån ett större perspektiv. Studiecirkeln ska inspirera och engagera er för att bli mer medvetna om den verklighet vi lever i och att verkligheten kan uppfattas på flera sätt utifrån alla människors olika perspektiv.
Mer information kan du hitta här.

+ Vardagsrasism
Syftet med studiecirkeln är att få fördjupa sig mer i vardagsrasism, hur rasism påverkar individer och i förlängningen hela samhället. Hur människor gör motstånd och hur det antirasistiska engagemanget tar sig olika uttryck. Målet är att studiecirkeln ska väcka intresset för och ge nya perspektiv på rasismen och antirasismen, och hur vi kan engagera oss mot rasism och för mångfald och demokrati.
Mer information kan du hitta här. 

+ Onorma: normer och makt
Syftet med studiecirkeln är att öka kunskapen om normer och makt. Ni kommer förstå världen bättre, hur normer skapas och samspelar med makt och få verktyg för att synliggöra, ifrågasätta och förändra. Ni kommer lära er förstå världen utifrån ett normkritiskt perspektiv. I studiecirkeln kommer ni syna de regler vi har i dagens samhälle som bestämmer att något eller någon är rätt eller fel, att ta reda på vem och vad dessa regler exkluderar och inkluderar och att sedan ifrågasätta och kritisera. Mer information kan du hitta här. 

+ Information om Studiefrämjandet

Studiefrämjandet är det studieförbund som Ungdom Mot Rasism främst samarbetar med. Genom Studiefrämjandet kan er lokalgrupp få hjälp med material till studiecirklar, lokal och annat praktiskt. Studiefrämjandet arrangerar också olika utbildningar som våra lokalgruppen kan gå på till exempel om ledarskap och föreningskunskap.

Besök till lokalgruppen

Vi erbjuder för närvarande två utbildningar på plats till lokalgruppen; Om Ungdom Mot Rasism och Om rasism och antirasism.  Dessa hålls av vårt Lokalgruppsombud eller annan aktiv medlem. Vi erbjuder även besök för processledning och verksamhetsutveckling. För att göra era idéer till verklighet.
För mer information kontakta Lokalgruppsombudet på medlem@umr.se.

Utbildningshelg

Varje höst hålls en utbildningshelg där medlemmar från hela landet samlas för att utbyta erfarenheter och lära sig tillsammans och av varandra. Håll utkik på webbplatsen för mer information.


Back to Top ↑


  • Instagram: