lg på gång

Föreningskunskap

Vi tror på stabila, hållbara och demokratiska lokalgrupper där medlemmar känner att de är med och påverkar och förändrar det samhälle och värld vi lever i. Medlemmarna ska ha möjlighet att skapa förändring, växa i sitt engagemang och utvecklas som antirasister samt ha kul.

För att stödja våra lokalgrupper i deras föreningsarbete har vi samlat information i en dropbox-mapp. Där kan ni hitta guider och mallar om hur ni hanterar er ekonomi, rekryterar, planerar er verksamhet, styrelsearbete och stadgar. Mappen uppdateras kontinuerligt med nya dokument.

Ni hittar mappen här.


Back to Top ↑


  • Instagram: