MAKT- en antirasistisk handbok

Makt- en antirasistisk handbok

MAKT – en antirasistisk handbok är ett teoretiskt och praktiskt vertyg, då kunskap och aktion är de främsta metoderna mot rasism. Vad är rasism och antirasism? Hur fungerar ett ungdomsråd, en lokalgrupp och hur kan dessa arbeta tillsammans? Hur går ett förslag i kommunen från tanke till handling? Vad händer egentligen om man affischerar på elskåp och polisen kommer? Och vad finns det för workshops man kan göra för att sammansvetsa en grupp eller motverka fördomar? Projektet MAKT (Mer Antirasism Kommunal, Tack!) reste genom Sverige i två års tid. Syftet med projektet var att arbeta för hållbar antirasism och för ungdomars delaktighet och inflytande.Back to Top ↑