Lund

Lund

—Lokalgruppen är nerlagd—

Välkommen till Ungdom Mot Rasism Lund. Vi är en lokalgrupp som arbetar mot rasism och för mångfald i Lund.

Tidigare aktiviteter:

  • Utbildningsprojekt för unga om normer och makt.
  • Studiecirklar.
  • Medverkat på manifestationer
  • Medarrangörer på Antirasistiska filmdagar på Kino.

Kontakt: För tillfället har lokalgruppen ingen egen mejl så kontakta gärna Lokalgruppsombudet för kontaktuppgifter och frågor på medlem@umr.se


Back to Top ↑


  • Instagram: