Luleå

Luleå

—Lokalgruppen är nerlagd—

Välkommen till Ungdom Mot Rasism Luleå. Vi är en lokalgrupp som arbetar mot rasism och för mångfald i Luleå.

Tidigare aktiviteter:

  • Studiecirklar
  • Medverkat på manifestationer
  • Arrangerat en föreläsningskväll med mångfaldstema
  • Informationsbord på skolor
  • Utbildning för medlemmar i lokalgruppen


Back to Top ↑


  • Instagram: