Göteborg

Göteborg

Välkommen till Ungdom Mot Rasism Göteborg. Vi är en lokalgrupp som arbetar mot rasism och för mångfald i Göteborg. Lokalgruppen har ett nära samarbete med Ungdom Mot Rasism Alingsås.

Tidigare aktiviteter:

  • Arrangerat en antirasistisk utbildningsdag
  • Valaktiviteter och politisk påverkan
  • Studiecirklar
  • Utbildning för medlemmar i lokalgruppen
  • Medverkat på bland annat West Pride

 

Kontakt: umrgoteborg@gmail.com


Back to Top ↑


  • Instagram: