lokalt

Lokalt

Den lokala aktivismen och anknytningen till närsamhället är Ungdom Mot Rasisms hjärta. Våra lokalgrupper runt om i landet utgör den största delen av vår verksamhet och engagemang. En lokalgrupp i din stad innebär en möjlighet till förändring och en aktiv antirasistisk kamp.

Vad gör en lokalgrupp?

Våra lokalgrupper jobbar främst med politisk påverkan och utbildning, och arrangerar bland annat fika mot rasism, delar ut flyers, anordna filmkvällar, har studiecirklar, deltar på och arrangerar manifestationer samt utbildar sig själva och andra. Självklart får våra lokalgrupper stöd och förslag på verksamheter och aktiviteter de kan engagera sig i men bestämmer själva vad de vill göra för att förbygga rasism och främja mångfald så länge de följer Ungdom Mot Rasisms regler och riktlinjer. All vår verksamhet är är alkohol- och drogfri och vi använder oss av fredliga metoder (icke-våld).


Back to Top ↑


  • Instagram: