Leken Mellan Rum

Leken Mellan Rum

Metodmaterialet ”Leken mellan rum” riktar sig främst till lärare, pedagoger eller andra personer som i sitt arbetsliv kommer i kontakt med barn och ungdomar mellan 13-25 år och som önskar att belysa samt diskutera rasismen med hjälp av dramapedagogiska metoder. Materialet innehåller 11 stycken övningspass med olika innehåll och fokus, där vissa är inspirerade från dramapedagogiska metoder medan andra uppmuntrar till andra kreativa arbetssätt. Man får även tips och råd kring hur lektionen/övningen kan genomföras på ett så effektivt och lyckat sätt som möjligt.
Boken utgår från ett postkolonialistiskt perspektiv och innehåller både historisk fakta samt begreppsförklaringar. På en personlig nivå får man även en kortare handledning i sitt ledarskap och erbjuds på så vis möjligheten att upptäcka eventuella hinder eller frågetecken man har hos sig själv.
Boken ”Leken mellan rum” kräver inga förkunskaper och är gratis att beställa! Besök gärna vår hemsida www.teaterstruktur.se för att läsa mer om vårt projekt samt om hur man även kan boka in en gratis skräddarsydd utbildning av metodmaterialet.

 

 

 


Back to Top ↑