press

Press

Vid ärenden som rör Ungdom Mot Rasisms centrala verksamhet, kontakta i första hand ordförande Isabella Andersson på telefon 070-285 14 88 eller e-post: isabella@umr.se

Du kan också kontakta verksamhetschef Linnea Haglund på 070-5135320 eller maila info@umr.se

Pressbilder

Logotyp
Isabella Andersson

Isabella Andersson

Användarvilkor

Pressbilder är fria att använda där Isabella Andersson eller Ungdom Mot Rasisms verksamhet redogörs för.

Vänligen ange fotohänvisning vid publicering. Foto: Ungdom Mot Rasism


Back to Top ↑


  • Instagram: