HOT- Konsten att överleva ett politiskt engagemang

HOT

HOT är en praktisk handbok i hur man hanterar hotfulla situationer. Du får tips om vad du bör lägga på minnet om du får ett anonymt telefonsamtal, hur du bemöter aggressiva människor under en demonstration.

Back to Top ↑