maila politiker (kopia)

Maila dina politiker

Att maila kommunpolitiker är ett bra sätt att få reda på vad de tycker och fråga dem hur de ska motverka rasismen. 

1. Ta reda på vilka politiska partier som finns i er kommun.

Ofta går det att hitta informationen på kommunens hemsida under en flik som heter ”politik” eller liknande. Där ska det gå att läsa vilka politiska partier som sitter i kommunfullmäktige i er kommun. Ni kanske också vet något annat politiskt parti som är aktivt i kommunen och har en chans att bli valda i nästa val, det går bra att maila dem också om ni vill.

2. Ta reda på partiernas mailadresser.

Politikernas mailadresser finns ofta på kommunens hemsida. Ni kan oftast också hitta partiets offentliga mail genom att googla på partiet och namnet på kommunen, typ ”ungdomspartiet Falköping”. Ett tips kan vara att maila både gruppledaren/ordföranden i partiet och deras offentliga mail, t.ex falkoping@ungdomspartiet.se

3. Nu är ni redo att börja maila!

Inled gärna mailet med en trevlig hälsningsfras och att berätta vem/vilka ni är (om ni är en lokalgrupp, berätta vad ni gör) och varför ni mailar. Ställ sedan frågorna nedan och be om svar. Ta gärna exakt de här frågorna så att vi kan sammanställa svaren från flera olika kommuner. Ni kan också lägga till extra frågor som är mer specifika för er stad om ni kommer på något. Avsluta mailet och be dem gärna svara inom en vecka eller liknande.

Frågor: 

  • Hur ser ni i ert parti på rasism och antirasism?
  • Vi ser att det finns stora problem med rasism på skolor där undersökningar visar att elever utsätts för rasism på skolan och att lärare och skolledning ofta inte har verktyg att bemöta och förebygga rasistiska åsikter och uttryck. Om ni har makten i nästa mandatperiod, vad kan ert parti göra för att förebygga och åtgärda rasism på kommunens skolor?
  • Den senaste tiden har nazistiska grupper ökat sin aktivitet på många orter i Sverige vilket lett till skadegörelse, hot och attacker mot människor. Detta skapar såklart en oro hos medborgarna. Hur är ni förberedda på sådana händelser i kommunen och vad vill ni göra för att motverka detta i vår kommun?
  • I Ungdom Mot Rasism engagerar sig många ungdomar mot rasism och för alla människors lika värde. Hur kan ni i kommunen arbeta för att stötta och underlätta ungdomars engagemang i sådana här frågor?

4. Vänta in svaren!

Om något parti inte svarar kan ni gärna skicka en påminnelse. När ni har fått svar ska ni maila dem till antirasist@umr.se så sammanställer vi alla svar vi får in från olika städer.

5. Sprid resultatet!( frivilligt)

Ni kanske har en blogg, en facebooksida eller liknande där ni kan lägga upp svaren så att fler kan se vad politikerna tycker och vad de vill göra.

Tänk på att Ungdom Mot Rasism är partipolitiskt obundet och antirasistiskt. I den här aktiviteten innebär det att:

- Ni bör maila alla partier som finns i kommunfullmäktige i er stad (utom rasisterna).

- Ni ska ge alla partier samma chans att svara.

- Om t.ex Sverigedemokraterna sitter i ert kommunfullmäktige behöver ni inte maila dem (eftersom UMR gör skillnad på rasistiska partier och andra partier) men ni får om ni vill.

- Om ni vill kommentera svaren partierna ger ska ni tänka på obundenheten och att inte favorisera eller t.ex. säga vilket block som är bäst eller vilka någon bör rösta på. Det viktiga i den här aktiviteten är att ta reda på vad politikerna tycker och att sprida det så folk kan bilda en uppfattning.

———

Länktips:

Ungdom Mot Rasisms vision&värdegrund (hur vi ser på rasism och antirasism)

Ungdom Mot Rasisms utredning om elevers upplevelser av rasism

Artikel om lärares hantering av rasism

Stiftelsen Expos rapport om nazistisk aktivitet


Back to Top ↑


  • Instagram: