Det andra uppdraget- till försvar för skolans likabehandlingsarbete

Det andra uppdraget
Bok, inbunden, 270 sid. Ana Marega & Selma Gusic
I Sverige har alla barn rätt att gå i skolan. Det är där de bl.a. ska lära sig demokratiska värderingar och få verktyg för att kunna vara självständiga samhällsdeltagare. Genom handledning och processledning av skolor i Malmö har projektet Normbrytande rättigheter tagit fram metoder för att omsätta den svenska skol- respektive diskrimineringslagen i praktik. Målet har varit att ifrågasätta likabehandlingsuppdragets underordnade ställning jämte det renodlade ”kunskapsuppdraget” och visa på sambandet mellan dessa två.
Denna bok lyfter ur ett normkritiskt perspektiv frågan om diskriminering och förtryck från individnivå till strukturnivå. Den ger även konkreta tips och råd till pedagoger som vill arbeta för alla elevers lika rättigheter och möjligheter i skolan. Den är ett försvar för skolans likabehandlingsarbete och visar på handfasta metoder för att lyckas med det.

Back to Top ↑