Nationellt

Published on augusti 25th, 2016 | by Sofie Sjöstrand

0

Teater Struktur

Är du en elev som tycker att man talar för lite om rasism på din skola?

Eller är du kanske en lärare som vill få ta del av nya tips och idéer för att på ett smidigt sätt integrera antirasism i din undervisning? Eventuellt kanske du arbetar inom en verksamhet som fokuserar på barn och ungdomar och känner att ni skulle behöva nya verktyg för att bemöta rasistiska normer inom verksamheten?

Då kan vårt projekt vara något för Dig!

Teater Struktur var i sin uppstart ett teaterprojekt som turnerade runt på Sveriges skolor och framförde sina två workshopföreställningar Leken samt Mellan rum, för elever i åldrarna 7 -25 år. Workshopföreställningarna utgjorde en del av ett större researcharbete för att skapa ett smidigt utbildningsmaterial för lärare och pedagoger som vill arbeta med antirasism och normkritik med bland annat teater som pedagogisk metod. På så vis lanserades metodmaterialet ”Leken mellan rum” som riktar sig främst till lärare, pedagoger eller andra personer som i sitt arbetsliv kommer i kontakt med barn och ungdomar mellan 13-25 år och som önskar att belysa samt diskutera rasismen utifrån ett pedagogiskt syfte.

Boken utgår från ett postkolonialistiskt perspektiv och innehåller både en del historisk fakta, men även ett förtydligande kring vissa centrala begrepp som knyts an till materialets innehåll. På en mer personlig nivå får man även en kortare handledning i sitt eget ledarskap och erbjuds på så vis möjligheten att upptäcka eventuella hinder eller viktiga frågetecken man har hos sig själv, vilket kan vara av stor betydelse i det kommande arbetet med materialet.

Slutligen innehåller materialet också elva stycken övningspass med lite olika innehåll samt fokus, där vissa är inspirerade från dramapedagogiska metoder medan andra uppmuntrar till andra kreativa arbetssätt. Några av passen är även anknutna till specifika ljud- samt videoklipp som är producerade  av Teater Struktur och som finns tillgängliga på vår hemsida. Man får även i boken tips och råd kring hur övningspassen kan genomföras på ett så effektivt och lyckat sätt som möjligt.

Boken ”Leken mellan rum” kräver inga förkunskaper och är gratis att beställa! Besök gärna vår hemsida www.teaterstruktur.se för att läsa mer om vårt projekt samt om hur man även kan boka in en gratis skräddarsydd utbildning av metodmaterialet.

Välkommen!

(Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och bedrivs till årsskiftet 2016/17.)

 


Om författaren


Back to Top ↑