Nationellt lg på gång

Published on oktober 5th, 2015 | by Isabella Andersson

0

Dags att nominera till förtroendeposter!

Vill du vara med och utveckla Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation inför framtiden? Har du visioner, idéer och tankar om hur Ungdom Mot Rasism kan bli ännu bättre? Är du en ledare, en strateg, en inspiratör och med ett hjärta som brinner för antirasismen? Då kanske just du är den vi letar efter. Det är nu dags att nominera till UMR:s förtroendeposter för verksamhetsåret 2016-2017.

Valberedningen för Ungdom Mot Rasism söker just nu personer som till nästa år vill vara med och ta ansvar för organisationen i våra hjärtan. Vi har fått i uppdrag av kongressen (årsmötet där medlemmarna beslutar om verksamheten) att ta fram förslag på personer som ska representera Ungdom Mot Rasism efter nästa kongress som är i mars 2016.

Kandidera själv, eller nominera någon annan!

Tycker du att du har vad som krävs eller känner du någon som du tycker borde representera Ungdom Mot Rasism? Tveka då inte att skicka in en nominering.

Att sitta i styrelsen, i valberedningen eller vara verksamhetsrevisor är både ett roligt och lärorikt uppdrag, men som kräver att personer är engagerade och vill vara med och ta ansvar för organisationens framtid.

Information om de olika posterna

Följande poster kan du kandidera eller nominera till:

Ordförande

Vice ordförande

Styrelseledamot

Valberedning

Verksamhetsrevisor

Styrelsen (där också ordföranden och vice ordföranden ingår) ansvarar för hela Ungdom Mot Rasisms verksamhet och ekonomi mellan två kongresser. Styrelsen har möte ca 6-7 helger per år. I styrelsen förväntas du kunna delta under möten samt lägga ner tid inför och mellan möten.

Valberedningen ansvarar gemensamt för att ta fram förslag på ny styrelse och nya verksamhetsrevisorer. Inom valberedningen finns också två personer som ansvarar för att ta fram förslag på ny valberedning – dessa två personer kan inte föreslå sig själva. Valberedningen bestämmer själva hur de vill lägga upp sitt arbete under året.

Verksamhetsrevisorerna ansvarar för att följa styrelsens arbete under året, samt rapportera till kongressen om styrelsen gör sitt jobb så som medlemmarna tycker är lämpligt.

 

Kravprofil

Till styrelsen söker vi personer som har vissa särskilda erfarenheter och egenskaper. Vi i valberedningen har valt att beskriva detta som en ”kravprofil”. Kravprofilen är indelad i tre delar – en del för styrelsen i sin helhet, en del för någon/flera i styrelsen, och en särskild för ordföranden.

För styrelsen i sin helhet letar vi efter personer som har följande:

 • Har teoretisk kunskap och förståelse för UMR:s frågor
 • Har tid för uppdraget
 • Har visioner om UMR:s framtid och organisation
 • Kunna representera UMR
 • Förmåga att arbeta i grupp
 • Ha en grundförståelse för ekonomi
 • Förståelse för styrelsearbete
 • Gruppen ska komplettera varandra
 • Gruppen ska präglas av mångfald

 

Någon eller flera i styrelsen bör ha följande:

 • Har erfarenhet av att utbilda i form av workshopledare/föreläsare eller liknande
 • Har erfarenhet och kunskap sedan tidigare av UMR, gärna av lokalgruppsengagemang och/eller styrelsearbete
 • Har erfarenhet av ideell organisering
 • Har bredare kunskaper och förståelse för ekonomi, budgetering och finansiering
 • Har erfarenhet och förståelse för politik och påverkansarbete

 

För ordföranden söker vi efter en person som, utöver det ovanstående, också har följande:

 • Har ett tydligt ledarskap
 • Har insikt och kunskap i vad det innebär att vara arbetsgivare och att vara arbetsledare
 • Har erfarenhet av strategiskt arbete och förändringsprocesser
 • Kan representera UMR externt och internt

 

För valberedningen letar vi efter personer som har följande:

 • God förståelse för UMR som organisation
 • God förmåga att arbeta i grupp
 • Visioner om UMR:s framtid och organisation

Om du undrar något mer, tveka inte på att höra av dig till oss i nuvarande valberedningen så kan vi berätta mer om vad de olika uppdragen innebär.

 

Nomineringen stänger 1 december!

Du har möjlighet att kandidera själv eller nominera någon annan fram till 1 december, för att vi i valberedningen ska kunna ta fram ett förslag i tid. Du har rätt att kandidera även efter 1 december, men då kommer du inte att tas med i valberedningens arbete. Ungdom Mot Rasisms kongress äger rum i mars 2016, då valen till de olika uppdragen görs av medlemmarna.

Är du sugen på att kandidera eller vill du nominera någon annan? Fyll då i formuläret som du hittar på följande länk: http://korta.nu/umr-val

Kontakta oss om något är otydligt

Om något är otydligt, eller om du har några frågor om vad det innebär att vara förtroendevald i Ungdom Mot Rasism, kontakta oss i valberedningen så ska vi försöka förklara mer. Vår e-post adress är valberedning@umr.se

Vi hoppas att många väljer att kandidera!

Antirasistiska hälsningar

Valberedningen

 


Om författaren

är sedan kongressen 2013 ordförande för Ungdom Mot Rasism. Hon har varit engagerad i organisationen sedan 2007 och har bland annat varit aktiv i Nyköpings lokalgrupp, organisationens nätverksgrupp och sedan kongressen 2011 även i Ungdom Mot Rasisms styrelse.


Back to Top ↑