Nationellt bidrag hemsidan 2

Published on juni 19th, 2014 | by Helen

0

Ge en gåva!

För att alla ska ha möjlighet att delta i våra aktiviteter, utbildningar och andra verksamheter är det alltid gratis att engagera sig i Ungdom Mot Rasism. Den som vill och har möjlighet får dock gärna bidra ekonomiskt så att vi kan utbilda och engagera fler ungdomar. Vi är en ideell ungdomsorganisation som får organisationsbidrag från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. I övrigt förutsätter vår verksamhet ideellt engagemang och bidrag från privatpersoner, organisationer, fonder och företag.

Vi tar emot privata donationer från personer som vill och som har möjlighet. Vill du bidra med en donation till Ungdom Mot Rasism? Sätt in pengar på postgiro 80 93 93 – 2. Varje krona gör skillnad!

För donationer till ett särskilt projekt eller en särskild aktivitet, uppge det vid donationstillfället. Vid de fall då inget annat angetts vid donationstillfället förbehåller sig Ungdom Mot Rasism rätten att disponera donationer på valfritt sätt inom organisationen.

Har du frågor angående donationer går det bra att kontakta oss på info@umr.se

 


Om författaren

är lokalgruppsombud för UMR. Min främsta roll är stötta våra lokalgrupper i deras arbete. Jag jobbar mycket med utbildning och metoder för engagemang och organisering. Du kan kontakta mig om du vill ha en utbildning eller workshop till lokalgruppen, bolla en idé, starta en ny lokalgrupp eller komma i kontakt med någon som finns redan idag.


Back to Top ↑