Nationellt Ungdom Mot Rasism 8

Published on april 16th, 2014 | by Isabella Andersson

0

Vi söker praktikanter för hösten 2014

Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Nu söker vi praktikanter som vill arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter för att stärka organisationen och den antirasistiska rörelsen.

Vi söker dig som är självständig och initiativrik och vi förväntar oss att du står bakom den antirasistiska och normkritiska värdegrund som Ungdom Mot Rasisms verksamhet vilar på.

Du läser vid universitet eller högskola inom något av områdena statsvetenskap, kommunikation/journalistik, projektledning eller motsvarande. Vi söker även studerande inom systemutveckling/programmering. Du skall kunna stanna två till sex månader. Du kommer att arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter i projekt men även kunna vara en tillgång i det löpande arbetet på kansliet.

Organisationen har vuxit i medlemsantal, flyttat huvudkontoret till Stockholm och arbetar med organisationsutveckling på en rad områden. Som praktikant hos oss blir du en viktig del i detta arbete. Vi söker praktikanter till följande områden:

Den externa utbildningsverksamheten
En central del i Ungdom Mot Rasisms verksamhet är de externa utbildningar som vi erbjuder till skolor, myndigheter och organisationer. Under våren har vi påbörjat ett arbete med att utveckla detta arbete och söker nu en praktikant för att ansvara för att utvärdera och vidareutveckla denna process.

Dina uppgifter kommer att bestå i att:
Leda en arbetsgrupp som tar fram nya workshops och föreläsningar
Marknadsföra våra utbildningar till skolor, myndigheter och organisationer
Administrera försäljningen av utbildningar och utvärdera våra arbetssätt inom detta område
Planering av utbildning för nya utbildare

Den interna och externa kommunikationen
Ungdom Mot Rasism är en växande organisation där kommunikationen mellan olika nivåer internt blir allt viktigare, varför en översyn av medlemskåren och kommunikationen till dem behöver ses över. För att växa ännu starkare behöver organisationen även se över våra målgrupper och hur vi kommunicerar till dem.

Dina uppgifter kommer att bestå i att:
Samordna arbetet med att ta fram en intern och extern kommunikationsplan
Göra förändringar i våra kommunikationskanaler
Författa underlag till insändare, debattartiklar samt inlägg i sociala medier och andra utspel

Den interna utbildningsverksamheten
För att stärka det antirasistiska arbetet och ge medlemmarna möjligheter att växa i sitt engagemang är internutbildning en central del i organisationens verksamhet.

Vi söker en projektmedarbetare till vår årliga utbildningshelg som även arbetar med parallella utbildningssatsningar med material och metoder som kan användas mer långsiktigt.

Dina uppgifter kommer att bestå i att:
Tillsammans med vår projektledare arbeta med planeringen, genomförandet och utvärderingen av organisationens utbildningshelg i november
Arbeta med framtagandet av digitala utbildningar samt studiecirklar

Utveckling av en ny digital plattform och webbplats
Som ett steg i att arbeta med den interna och externa kommunikationen söker vi nu programmerare / systemutvecklare till utvecklingsarbete med ett eller flera digitala satsningar. Du kan vara praktikant eller arbeta med uppgifterna som ett examensarbete.

Dina uppgifter kommer att bestå i att:
Leda utvecklingsarbetet av en ny webbplats
Leda utvecklingsarbetet av en ny digital plattform för våra medlemmar
Leda utvecklingsarbetet av ett nytt medlemsregister.

Om praktiken
Som praktikant kommer du att få en tydlig arbetsbeskrivning och mål för din praktik. Du handleds av verksamhetschefen och arbetar tillsammans med de anställda på kontoret i Stockholm. Praktiken är oavlönad.

Vi behandlar ansökningar löpande. Skicka din ansökan och CV till info@umr.se Ange vilket/vilka område/n du är intresserad av att arbeta med.
Om du har frågor, tveka inte att kontakta verksamhetschef Linnéa Haglund på 0705-135320 eller linnea@umr.se

Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är kunskapscentret för unga antirasister i Sverige, som vill engagera sig mot rasism och främlingsfientlighet och för demokrati och mångfald. Organisationen är uppbyggd av, med och för unga människor. Medlemmarna är mellan 13 och 25 år.

 


Om författaren

är sedan kongressen 2013 ordförande för Ungdom Mot Rasism. Hon har varit engagerad i organisationen sedan 2007 och har bland annat varit aktiv i Nyköpings lokalgrupp, organisationens nätverksgrupp och sedan kongressen 2011 även i Ungdom Mot Rasisms styrelse.


Kommentera

Back to Top ↑