Nationellt styrelsen 1

Published on februari 24th, 2014 | by Isabella Andersson

0

Valberedningens förslag till nya förtroendevalda!

Valberedningens förslag 
Valberedningen är den grupp i Ungdom mot rasism som är extra insatta och ansvariga över valärenden i organisationen. Det är valberedningen som intervjuar alla kandidater som ställer upp till val samt lägger ett förslag till kongressen på nya förtroendevalda. I slutänden är det kongressens deltagare (lokalgruppernas representanter) som beslutar.Nedan hittar ni det förslag som valberedningen lämnar till kongressen angående förtroendeposter i Ungdom mot rasism. Ni hittar även alla övriga kandidater som ställer upp till val men som valberedningen inte har valt att föreslå.

Valberedningens förslag:
 
Ordförande:
Ellen Rue, 24, Stockholm
Vice ordförande:
Yafa Makboul, 22, Järfälla
Sassan Alexander Akhlaghi, 26, Stockholm
Styrelseledamöter: 
Izabella Tirbal, 22, Lund
Lovisa Hänström, 19, Göteborg
Tatiana Håkansson, 22, Umeå
Hjalte Lagercrantz, 24, StockholmValberedning:Ordinarie:Jassa Puljanovic, 24, Stockholm
Anton Landehag, 28, Stockholm
Carl Kling, 17, Hallsberg

Ordinarie som även bereder valberedning och som inte kan väljas om:
Tahiya Niskala, 22, Lund
Ola Karlman, 27, Stockholm

Ersättare till valbereningen:

Julia Jarvi, 24, Malmö
Dennis Barvsten, 22, Leksand

Verksamhetsrevisor:
Gabriella Castillo, 29, Helsingborg
Den andra platsen är inte faställd ännu
Ersättare:
Ata Hosseini, 30, Järfälla
Den andra platsen är inte faställd ännu

Ekonomiska revisorer:
Ernst & Young

Övriga kandidater:
 
Isabella Andersson, 20, Stockholm (ordförande)
Matilda Birging, 20, Malmö (vice ordförande)
Hjalte Lagercrantz, 24, Stockholm (vice ordförande)
Julia Jarvi, 24, Malmö (valberedning, ordinarie)

 


Om författaren

är sedan kongressen 2013 ordförande för Ungdom Mot Rasism. Hon har varit engagerad i organisationen sedan 2007 och har bland annat varit aktiv i Nyköpings lokalgrupp, organisationens nätverksgrupp och sedan kongressen 2011 även i Ungdom Mot Rasisms styrelse.


Back to Top ↑