Jämställd antirasism

Jämställd antirasism & Jämställd antirasism 2.0

Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation och har lång erfarenhet av att verka för mångfald, mot rasism och diskriminering i samhället i stort (externt). Med projektet Jämställd antirasism satsade vi i vår tur helhjärtat på att säkerställa att vi själva är den kraft som vi säger att samhället ska vara. Genom en intern utredning och genusutbildningar av lokalt aktiva fokuserade vi på att skapa jämställda strukturer inom organisationen och därmed verka för allas lika rättigheter att delta och utveckla sin fulla potential som unga antirasister. Att arbeta för en inkluderande, öppen och jämställd organisation är ett arbete som gynnar alla. Ungdom Mot Rasism har som ambition att vara en organisation som är öppen för alla unga antirasister, som vill dra sitt strå till stacken i den antirasistiska kampen.

bild (24)

Projektet Jämställd antirasism startades hösten 2011 och avslutades i juli 2013. Sedan start har projektet genomfört en utredning och kartläggning av interna normer, utbildat lokalgrupper i normer, makt och genus samt gett de verktyg för att ifrågasätta de normer som finns inom organisationen som förhindrar att alla deltar på lika villkor. Projektet har dessutom lett till att organisationen har tagit fram en intern likabehandlingsplan.I projektets slutskede färdigställdes ett normkritiskt studiecirkelmaterial och utbildare utbildades som ska kunna säkerställa att utbildningen i normer, makt och genus blir en del av det interna utbildningssystemet.

Projektet finansierades av Ungdomsstyrelsen och deltog i LSU:s mångfaldsnätverk och FIA-projektets nätverk för interna antidiskrimineringsprojekt.

Projekt leddes av Selma Gusic. Har ni frågor om projektet kan ni kontakta styrelsen för Ungdom Mot Rasism på styrelse[a]umr.se

 

Tags:


Om författaren

Selma Gusic är projektledare för Ungdom Mot Rasisms interna likabehandlingssatsning Jämställd antirasism. Selma har stor erfarenhet av att jobba med genus och likabehandlingsfrågor från ideella organisationer och har en master i Globala studier från Lunds universitet. På Ungdom Mot Rasism jobbar hon just nu med att ta fram en likabehandlingsplan, en intern utbildning om normer, makt och genus och ett normkritiskt studiecirkelmaterial. De bästa delarna av Selmas arbete är enligt hennes själv; att få vara ute och utbilda medlemmar och att diskutera världen med sina kollegor över en kopp kaffe.


Back to Top ↑