Göteborg bild studiecirkel 1

Published on oktober 24th, 2013 | by Göteborg Lokalgrupp

0

Göteborg: Studiecirkel träff 2

Välkommen till vår studiecirkel om rasism och antirasism!


Information om träff 2

Träff 2 kommer att fortsätta där vi slutande i träff, nämligen i antirasismen och UMR. Vi kommer bland annat diskuterade:

  • Antirasism- vad är det? Vad betyder antirasism för mig?
  • UMR- vad gör vi? Vilka är vi? UMRs historia

Material till träffen, såsom artiklar, böcker, videoklipp etc. hjälps vi alla åt att ta med och går sedan tillsammans igenom och diskuterar kring vad vi hittat. När vi är ”nöjda” sammanfattar vi lite och sparar våra utmärkta reflektioner.

Plats för studiecirkeln: Studiefrämjandet, Falkgatan 7, Göteborg
Tid: 18:00 – 20:00
Datum: 4 november 2013

Är du intresserad av att delta eller vill du ha mer information?
Maila till: umrgoteborg@gmail.com.

 

Bakgrund

I samarbete med Alingsås lokalgrupp har vi i Göteborg startat upp en studiecirkel. Vi är för tillfället ett tiotal deltagare, men hoppas bli fler. Idén har vuxit fram utifrån viljan att ventilera, diskutera och utvecklas i vårt tänk som antirasister, men också med syfte att umgås och ha trevligt. Studiecirkeln kommer bli ett forum för oss, där vi tillsammans sätter upp ramarna, bestämmer teman och skaffar fram material inför varje träff.

Under teman som historia, retorik, aktuella händelser, svenskhet, demokrati med mera; kommer vi diskutera rasism och antirasism. Mot slutet av hösten, när vintern närmar sig hoppas vi ha tid för en kreativ afton med pyssel och skapande. Vi kommer att ses en gång i månaden med start den 7 oktober.

 

Tags: , , ,


Om författaren


Back to Top ↑