Normbrytande rättigheter

Normbrytande rättigheter

En antirasistisk kraftsamling i Malmös skolor

Normbryt-teamet

För snart ett år sedan publicerade regeringen utredningen Främlingsfienden inom oss, om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans. Utredningen visade att det största hotet mot alla människors lika rätt och värde inte utgörs av extrema grupperingar, utan av samhällsstrukturer och den vardagsrasism som många av oss omedvetet gör oss skyldiga till på kontinuerlig basis. Parallellt med utredningen släppte vi på Ungdom Mot Rasism rapporten En skola för alla – Skuggutredning om ungas upplevelser av rasism. Syftet var att särskilt lyfta fram ungas upplevelser av rasism i sin vardag. I den kunde vi konstatera att närmare hälften av alla de tillfrågade, utrikesfödda eleverna hade någon gång själva upplevt rasism. 41 procent av de tillfrågade svarade att de upplevt rasism på sin skola. De båda utredningarna visar tydligt att det behövs åtgärder för att bekämpa rasismen inom skolans värld.

Vi på Ungdom Mot Rasism har i många år bedrivit en kamp mot de rasistiska samhällsstrukturerna och för alla människors lika rätt i samhället, genom organisering av unga antirasister. Som ett led i detta arbete har vi nu startat ett Malmöbaserat skolprojekt med namnet Normbrytande rättigheter. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden, och bedrivs i samarbete med Gustavo Nazar och Centrum för pedagogisk inspiration inom Malmö stad.

Varför har jag rättigheter men inte andra?

I vårt samhälle finns normer som ger vissa människor privilegier och makt – på bekostnad av andra människor som inte passar normen.  Normerna kan handla om hur en ser ut, var en kommer ifrån eller vad en tror på.  De personer som inte ses som alla andra – som ”normala” – blir ofta begränsade av samhället och kan därför inte fullt åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Men alla människor har lika rätt till sina rättigheter! Blir våra rättigheter kränkta måste samhället ta ansvar och se till att våra rättigheter respekteras.

Genom att visa hur normer, rättigheter och rasism samspelar med varandra, vill vi göra det möjligt för unga att kräva sina rättigheter och därmed förändra sin situation och omvärld.

Projektets yttersta syfte är att skapa metoder för att aktivt motarbeta rasism inom skolan. Metodskapandet kommer att utgå från skolungdomars och lärares egna erfarenheter och behov.

Är du, din skola eller lokalgrupp intresserade av att vara med? Kontakta i så fall projektledarna Ana Marega eller Selma Gusic!

 

Tags:


Om författaren

jobbar som projektledare för det lokala skolprojektet i Malmö "Normbrytande rättigheter". Hon har tidigare arbetat inom projektet "Antirasism i Vardagen" och samordnat kampanjerna "Röster Mot Rasism" och "Antirasism Nu!". Ana har studerat mänskliga rättigheter, och tror att respekten för de mänskliga rättigheterna är avgörande i kampen för en jämlik värld fri från rasism.


Back to Top ↑